Polityka prywatności KAJARY

 
Witaj na naszej stronie Polityki prywatności

Kim jesteśmy

 KAJARY Sp. z o.o.
ul. Górna 34, 05-870 Błonie, woj. mazowieckie

biuro@kajary24.pl
NIP: 118-226-06-86 REGON: 525134903 KRS: 0001032919

Adres naszej strony internetowej http://kajary24.pl

A. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH SERWIS INTERNETOWY WWW.KAJARY24.PL

Polityka prywatności ma na celu pomóc Ci zrozumieć, jakie dane gromadzimy, dlaczego je gromadzimy i co z nimi robimy. Podczas korzystania z naszego serwisu internetowego chcemy, abyś wiedział, w jaki sposób korzystamy z tych informacji i jak możesz chronić swoją prywatność. Staraliśmy się, aby było to tak proste, jak to możliwe

I. Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy. Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Nasza strona zbiera dane, aby działać skutecznie i zapewniać najlepsze doświadczenia z naszymi usługami. Podajesz niektóre z tych danych bezpośrednio, na przykład podczas tworzenia konta osobistego, rejestracji w naszej bazie lub wysyłając nam formularz zgłoszeniowy/kontaktowy. Niektóre z danych uzyskujemy, rejestrując sposób, w jaki korzystasz z naszych usług, na przykład wykorzystując technologie takie jak pliki cookie i otrzymując raporty o błędach lub dane dotyczące użytkowania z oprogramowania działającego na Twoim urządzeniu. Pozyskujemy również dane od stron trzecich (w tym innych firm). Gromadzone przez nas dane zależą od używanych usług i funkcji. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

II. Formularze kontaktowe, Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

III. Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

IV. Analiza statystyk. Z kim dzielimy się danymi. Jak długo przechowujemy twoje dane.

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

V. Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

VI. Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

—————————————————————————————————————————————————————————–

B. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIACH RYNKOWYCH,  MARKETINGOWYCH ORAZ OPINII PUBLICZNEJ

Adresatami są osoby fizyczne/osoby prowadzące działalność gospodarczą uczestniczące w prowadzonych przez Firmę KAJARY Sp. z o.o. badaniach Rynkowych, Marketingowych oraz Opinii Publicznej (dalej nazywane „Program”).  Jako uczestnikom Programu przekazujemy następujące informacje wymagane przez przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

                                                    I. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć

Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Jaroń prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
KAJARY Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu pod adresem: ul. Górna 34, 05-870 Błonie, posiadająca numer NIP 118-226-06-86 oraz numer REGON 525134903, KRS 0001032919 zwana w dalszej części niniejszego dokumentu Administratorem.
Administrator będzie wykorzystywał Państwa dane osobowe wyłącznie w związku z Waszym uczestnictwem w Programie i
wyłącznie na potrzeby tego uczestnictwa. W ramach Programu prowadzone są badania marketingowe, tj. badania rynku i opinii publicznej, dotyczące przede wszystkim spraw konsumenckich, w tym oceny produktów i usług dostępnych na polskim rynku (dalej „Badania” lub w liczbie pojedynczej „Badanie”).

Badania organizowane są:
• bądź to bezpośrednio przez samego Administratora,
• bądź też przez inne podmioty (dalej „Osoby Trzecie”)
i w tym drugim przypadku rolą Administratora jest jedynie zorganizowanie danego Badania w taki sposób, aby mogła je
przeprowadzić Osoba Trzecia z Państwa udziałem. Dokładniejszy opis rodzajów Badań prowadzonych w ramach Programu
znajdziecie Państwo tutaj: http://kajary24.pl
Ilekroć w niniejszej informacji mowa jest o RODO, należy przez to rozmieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej, a przepisy tego
rozporządzenia stosowane są bezpośrednio na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej począwszy od dnia 25 maja 2018 r. RODO
zastępuje obowiązującą poprzednio na terytorium naszego kraju ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.), której aktualną treść znajdziecie Państwo tu:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971330883
Administrator na podstawie przepisów RODO odpowiada za wykorzystanie Państwa danych osobowych, jako uczestników
Programu, w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

                          II. Cel oraz okres zbierania i przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są przez niego wyłącznie za Państwa zgodą (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i tylko w celu prawidłowego przeprowadzenia Badań organizowanych w ramach Programu i
opracowywania ich wyników (przygotowywanie analiz, zestawień statycznych i raportów z Badań). W powyższym zakresie
Administrator ma prawo wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie w następujących celach:
1) rekrutacji Państwa jako uczestników do Badań przeprowadzanych przez Osoby Trzecie przy zastosowaniu
zobiektywizowanych kryteriów statystycznych lub innych kryteriów (dobór próby do badania) i w tym zakresie Administrator
zastrzega możliwość skontaktowania się z Państwem przez jego przedstawiciela w celu przeprowadzenia rozmowy
kwalifikującej Państwa do ewentualnego udziału w konkretnym Badaniu;
2) przeprowadzania bezpośrednio przez Administratora Badań z Państwa udziałem oraz opracowywania ich wyników i
przygotowywania raportów, zestawień i analiz, z uwzględnieniem parametrów statystycznych – na potrzeby kontrahentów
Administratora;
3) skontaktowania Państwa z Osobami Trzecimi przeprowadzającymi we własnym zakresie Badania, w celu umożliwienia
Państwu ewentualnego uczestnictwa w tych Badaniach, przy czym Administrator zastrzega, że w takim przypadku przekaże
takim Osobom Trzecim wyłącznie dane kontaktowe niezbędne do nawiązania z Państwem kontaktu, a Państwa udział w
Badaniach będzie możliwy dopiero po wyrażeniu przez Was wobec takiej Osoby Trzeciej dodatkowej zgody na udział w
konkretnym Badaniu;
4) weryfikacji spełniania przez Państwa warunków uczestnictwa w danym Badaniu, w tym zwłaszcza w celu potwierdzenia, czy zachowane zostało kryterium odpowiedniej karencji i w tym zakresie Administrator niniejszym informuje Państwa, że w
niektórych Badaniach brać mogą udział jedynie osoby, które w ciągu określonego czasu przed rozpoczęciem danego Badania
nie uczestniczyły w innych tego rodzaju Badaniach (okres karencji);
5) zapewnienia poprawnego przeprowadzenia danego Badania, w tym np. poprzez sprawdzanie poprawności wypełniania ankiet badawczych;
6) umożliwienia Administratorowi i/lub jego przedstawicielowi ponownego kontaktu z Państwem – telefonicznego, osobistego
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – w celu zaproszenia Państwa do udziału w innych projektach badawczych
realizowanych bezpośrednio przez Administratora lub przez Osoby Trzecie.

Administrator będzie korzystał z Państwa danych osobowych tylko w okresie, w którym będziecie Państwo uczestniczyć w
Programie, a po zakończeniu Waszego uczestnictwa w Programie tylko przez czas niezbędny do opracowania raportów z Badań, w których braliście Państwo udział.

                               III. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych

Wyrażając zgodę na udział w Programie, podajecie Państwo wyłącznie następujące dane osobowe:
1) imię i nazwisko,
2) numer telefonu,
3) adres poczty elektronicznej e-mail,
przy czym dane te będą przez Administratora wykorzystywane w wyłącznie w celu nawiązania z Państwem kontaktu w jednym z celów wskazanych w punkcie II. powyżej, oraz
4) numer PESEL,
przy czym dane te będą przez Administratora wykorzystywane wyłącznie w celu zweryfikowania spełniania przez Państwa
kryterium karencji w ramach danego Badania.
Przed rozpoczęciem Badania przeprowadzanego przez Osobę Trzecią możecie Państwo zostać poproszeni przez taką Osobę
Trzecią o wyrażenie dodatkowej zgody dotyczącej Waszego udziału w danym Badaniu.
Administrator w związku z Państwa uczestnictwem w konkretnym Badaniu może także wejść w posiadanie innych Państwa danych wynikających z treści wypełnianych w ramach Badania ankiet badawczych, w tym danych szczególnych, przy czym dane te są zbierane w sposób zanonimizowany i przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych, a w przypadku, gdy w ramach konkretnego Badania będą zbierane dane szczególnych kategorii (dane wrażliwe), zostaniecie Państwo o tym poinformowani przed rozpoczęciem Badania. Przebieg Badań z Państwa udziałem przeprowadzanych przez Osoby Trzecie może być ponadto utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (w formie plików audio–wideo), co może się wiązać z utrwalaniem Państwa wizerunku i głosu oraz utrwalaniem odpowiedzi udzielanych przez Państwa podczas badań. Pliki audio–wideo z zarejestrowanym przebiegiem danego Badania będą przechowywane przez Osobę Trzecią w okresie potrzebnym na przygotowanie raportu z danego Badania.
Informujemy Państwa, że podawanie danych osobowych przed wzięciem udziału w Badaniu nie jest wymogiem
ustawowym. Jeżeli jednak nie podacie Państwo powyższych danych, Państwa uczestnictwo w danym Badaniu może okazać się niemożliwe.
Jeśli w związku z Państwa udziałem w danym Badaniu zajdzie konieczność pozyskania dodatkowych danych osobowych lub
konieczność wykorzystania posiadanych już przez Administratora danych w sposób inny niż opisany w niniejszym dokumencie, Administrator poprosi Państwa o zgodę na pozyskanie dodatkowych danych lub na wykorzystanie posiadanych danych w inny sposób. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne także w odniesieniu do takich dodatkowych danych.

                                                             IV. Przekazywanie danych

Administrator będzie przekazywał Państwa dane osobowe następującym podmiotom:
1) Osobom Trzecim – wyłącznie w celu nawiązania przez takie Osoby Trzecie kontaktu z Państwem w związku z organizowanym przez nie Badaniem;
2) swoim pracownikom i współpracownikom – wyłącznie w celu nawiązania z Państwem kontaktu na potrzeby związane z
organizowaniem i przeprowadzaniem Badań;
3) podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne należące do Administratora lub udostępniającym mu narzędzia
teleinformatyczne – wyłącznie w celu usprawnienia działania tych systemów i narzędzi;
4) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową,
rachunkową – wyłącznie w razie potrzeby uzasadnionej przepisami obowiązującego prawa.
Jeżeli wyjątkowo, z uwagi na specyfikę danego Badania, zajdzie potrzeba przekazania niektórych Państwa danych osobowych
klientom lub kontrahentom Administratora, zostaniecie Państwo o tym powiadomieni przed rozpoczęciem danego Badania i
poproszeni o uprzednie wyrażenie zgody na takie przekazanie, ze wskazaniem celu i zakresu przekazywanych danych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię).

                                                 V. Uprawnienia uczestników Programu

W każdej chwili możecie Państwo złożyć do Administratora wniosek (dotyczący danych osobowych), zawierający żądanie:
1) sprostowania (poprawienia) Państwa danych;
2) usunięcia Państwa danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w serwisach internetowych należących do
Administratora;
3) ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku);
4) umożliwienia dostępu do Państwa danych, w tym żądanie przekazania informacji o przetwarzanych przez Administratora
danych oraz żądanie przekazania kopii danych;
5) przeniesienia danych do innego administratora lub bezpośrednio do osoby wnioskującej (w zakresie określonym w art. 20
RODO).
Z powyższych uprawnień możecie Państwo skorzystać wysyłając wiadomość elektroniczną e-mail na następujący adres poczty elektronicznej Administratora: biuro@kajary24.pl Aby mieć pewność, że osoba wnioskująca jest uprawniona do
złożenia określonego wniosku, Administrator może prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie wnioskującego.
Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z
którego uprawnienia można skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania Państwa danych osobowych przez Administratora oraz od celu ich przetwarzania.

                                                                    VI. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej w niniejszym dokumencie, możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych przez Administratora. Po przyjęciu Państwa wniosku w tym zakresie Administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych w określonym celu, o ile Państwa dane osobowe nie są niezbędne do celów, do których zostały zebrane, np. do przygotowania raportu w Badaniu, w którym braliście Państwo udział.
W szczególnych przypadkach możecie Państwo w dowolnej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych przez Administratora, nawet wówczas, gdy podstawą wykorzystania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub interes publiczny.

                                                                              VII. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie Państwa danych przez Administratora w określonym celu nie będzie konieczne do realizacji Waszego
uczestnictwa w Badaniu albo do realizacji obowiązku prawnego lub nie będzie stanowiło prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, Administrator może Państwa prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Waszych danych,
przy czym udzieloną zgodę możecie Państwo w każdej chwili cofnąć.

                                                                            VIII. Skarga

Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                                                                 IX. Kontakt i informacje

Dane kontaktowe Administratora:
Adres siedziby: ul. Górna 34, 05-870 Błonie
Adres poczty elektronicznej: biuro@kajary24.pl
Biuro Administratora jest czynne w dni robocze, w godzinach od 10:00 do 18:00

Adres naszej strony internetowej http://kajary24.pl

Inspektor Danych Osobowych: ido@kajary24.pl

                                          X. Zmiany polityki ochrony danych osobowych

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych może ulec w przyszłości zmianom z różnych powodów, m.in. aby spełnić wymagania regulatorów rynku.

Przewiń na górę