BADANIA JAKOŚCIOWE

Czasami odpowiedź na pytania: ILE? KIEDY? nie wystarcza

Wtedy konieczne jest sięgnięcie do bardziej rozbudowanych metod badawczych, wnikających w strukturę odpowiedzi respondentów.

Badania jakościowe służą do charakterystyki danego zjawiska ze względu na posiadane przezeń cechy. Często są pierwszym krokiem do badań ilościowych, które szacują rozmiary zjawiska, natomiast badanie jakościowe pozwala je zrozumieć, zgłębić temat, wyjaśnić i zobrazować dany przedmiot. Pokazują strukturę zjawiska w oparciu o zależności jakościowe. Są pierwszym krokiem do poznania motywów i zachowań.

Kiedy warto zdecydować się na badania jakościowe?

Jeżeli nurtuje nas odpowiedź na pytania: dlaczego nasz klient zachował się w taki, a nie w inny sposób lub co zrobić, aby odnieść określony efekt pomocne okażą się właśnie badania jakościowe. Metodę stosuje się przede wszystkim wówczas, gdy zależy nam na uzyskaniu dokładnych i pogłębionych opinii od respondentów, gdy chcemy poszerzyć naszą wiedzę na temat danego problemu, kiedy dążymy do zrozumienia mechanizmów działania badanych zagadnień, kiedy staramy się bliżej przyjrzeć danemu zagadnieniu, kiedy chcemy wypróbować nowe rozwiązania i szukamy pomysłów.

Nasza oferta badań jakościowych

IDI

Indywidualny wywiad pogłębiony jest przeprowadzany z wykorzystaniem bardziej wystandaryzowanego kwestionariusza. Badanie przypomina zwykłą rozmowę dwóch osób, w której poruszone, rozwijane i pogłębiane są naznaczone wątki, zgodnie z ustaleniami z Klientem.

FGI

Zbiorowy wywiad prowadzony przez moderatora, w oparciu o wcześniej ustalony scenariusz. Podczas badania respondenci wygłaszają swoje opinie, motywy, wrażenia. Wywiad jest rejestrowany za pomocą sprzętu audio-wideo. Klienci mogą obserwować całość przez weneckie lustro.

Wywiady swobodne

Pytania nie są skategoryzowane, lecz badacz posługuje się dyspozycjami do wywiadu, czyli luźno sformułowanymi problemami, które szeroko omawia z respondentem. W wywiadzie swobodnym nie jest istotna kolejność zadawania pytań, lecz aranżowanie sytuacji zbliżonej do naturalnej rozmowy.

Testy konsumenckie

Badane są ustalone funkcje konkretnego produktu. Obserwacje, „podglądanie” lub uczestniczenie w danym zjawisku w celu zbierania danych o charakterze jakościowym.


Eksperyment

Zainscenizowanie sytuacji badawczej według konkretnych wyznaczników w celu uzyskania danych. Eksperyment stanowi ważną metodę badawczą w nauce, polega na manipulacji pewnymi zmiennymi.

Desk research

Analiza materiałów zastanych, dokumentów, stron www, materiałów archiwalnych. Metoda stosowana dla określenia m.in.: analizy potencjału rynku oraz analizy konkurencji.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Przewiń na górę